Untitled Document
ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН          
за сладкарски консумативи и декорации

ВАШАТА КОЛИЧКА
VirtueMart
Количката Ви е празна.

РЕЦЕПТИ


 

 

Настоящите "Общи условия" уреждат взаимоотношенията между "JobsOffBorders” (наричан по-долу „AromasHouse” или „Доставчик”) от една страна и потребителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн aromashouse.com (наричан за краткост сайт/уебсайт).

ПОЛЗВАЙКИ КОЯ ДА Е ОТ УСЛУГИТЕ И / ИЛИ УЕБСАЙТА, ВИЕ УДОСТОВЕРЯВАТЕ , ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И ПРИЕМАТЕ НАСТЯЩИТЕ ОБЩИ ОСЛОВИЯ, И ТЕ СА ВАЛИДНИ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ И / ИЛИ УЕБСАЙТА. АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА СЕ ОБВЪРЖЕТЕ С ТЯХ, МОЛЯ ДА НЕ СЕ РЕГИСТРИРАТЕ И/ ИЛИ ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ САЙТ.

Тези условия обвързват всички потребители.

"JobsOffBorders” е дружество, надлежно регистрирано съгласно разпоредбите на Търговския закон, с централенн офис: град София 1000, район Средец, ул. Неофит Рилски 58

Съдържанието на материалите в уебсайта " aromashouse.com" е интелектуална собственост на "JobsOffBorders" и не може да бъде копиранo и/или използванo за комерсиални (или други) цели без изричното позволение на "JobsOffBorders".

С цел създаването на Новина или споделяне на информация относно наш материал е разрешено единствено взимането на 1-вия абзац на съответният материал и поставяне на задължителна препратка към сайта на aromashouse.com

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Уебсайтът aromashouse.com е интернет магазин, собственост на "JobsOffBorders" и на него се предлагат продукти, които компанията разпространява. Уебсайтът предоставя информация и възможност при условията на настоящите Общи условия за онлайн поръчка, закупуване и доставка на продуктите, предлагани в електронния магазин, организиран от "JobsOffBorders". Настоящите общи условия дават информация на потребителите за правата, ограниченията и отговорностите им при използване на информацията и услугите в уебсайта, респективно електронния магазин. Всеки потребител, работещ със уебсайта е обвързан с правилата на настоящите общи условия от момента на влизане в уебсайта до напускането му. "JobsOffBorders" си запазва правото да извършва промени в данните и Общите условия без предварително анонсиране, като същите стават обвързващи за потребителите от момента на тяхното публикуване.

Доставчикът предоставя гаранционен документ на Потребителя за дадена закупена стока, ако такъв документ е осигурен от производителя на стоката. В документа са описани: адрес и телефон на оторизираните сервизи на закупената стока, гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители, гаранционен срок на закупената от потребителя/клиента стока.

На сайта Доставчикът публикува информация относно:

а. описание на основните характеристики съгласно посочената от производителя информация и реално изображение на всяка стока;

б. продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка;

в. информация за начините на плащане, доставка и изпълнение на договора;

г. правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от договора и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите, уредени от Закона за защита на потребителите;

д. периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;

е. минималната продължителност на договора - при договори за постоянна или периодична доставка на стоки или услуги;

ж. всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен съгласно българското законодателство да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката от Потребителя.

УСЛОВИЯ ЗА ПОРЪЧКА И ПОКУПКА

Поръчка може да се извърши от различни секции в уебсайта, където има публикувани оферти и описания. Офертите съдържат кратко описание на продукта и / или името на производителя, снимка и цена. Посочената цена е за 1 брой в лева с начислено ДДС. В посочената цена на продукта не е включена цена за доставка и разходите по плащане, ако има такива. При приемане на заявката, към цената на поръчката се добавя и цената за доставка и разходите по плащане, ако има такива.

За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в AromasHouse стоки, Потребителят трябва да попълни личните си данни в посочената регистрационна форма. Регистрацията е безплатна и има силата на договор за предоставяне на услуга от"JobsOffBorders", с произтичащите от това права и задължения. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия, възниква възможността същият да извършва валидни заявки за закупуване на стоките предлагани чрез aromashouse.com. При извършване на регистрация и/или поръчка, потребителят посочва основните данни, съобразно дадените в уебсайта опции, като следните данни са задължителни: име, адрес, телефон и e-mail за потвърждение на извършената от потребителя поръчка. Непопълването на полетата за обратна връзка или публикуването на грешна, невярна или неточна информация не обвързва AromasHouse със задължението за изпълнение на поръчката и доставка.

Извършването на конкретна покупка става от поръчка и минава през няколко етапа, включващи добавяне на продукта в кошницата, въвеждане на изискуемите данни за количество, адрес на доставка, избор на метод за плащане и изпращане до доставчика на поръчката/заявката за закупуване на избраните продукти. Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея и след като представител на AromasHouse се свърже с него по телефон или e-mail в работното време на компанията. Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема за равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона. Чрез натискане на бутона "Поръчай", потребителят извършва действие, което представлява волеизявление, обвързващо го със силата на договор - него ( потребителят ) и "JobsOffBorders", съответно на описаните в настоящия документ условия и правилата на Закона за защита на потребителите. Условията за доставка на стоките са указани в уебсайта.

УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА

Доставката на стоките се извършва посредством служител на "JobsOffBorders" или чрез куриерска фирма, наета от Доставчика, на адрес, посочен от потребителя.

Потребителят се задължава лично да приеме и заплати поръчаните продукти или да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на „AromasHouse”, респективно в офиса на куриера, до поискване от потребителя, и се доставя повторно при условията, посочени в т.10 от настоящите Общи Условия. Ако потребителят е наел друго лице, което да приеме пратката от негово име, то той (потребителят, извършил първоначално поръчката) няма право на възражения относно доставката и връщане на пратката. При предаване на стоката Потребителят или третото лице - представител на Потребителя, подписват придружаващите я документи, служещи като потвърждение за доставката на стоката.

Цената по предходния член и разходите за доставката се заплащат посредством наложен платеж, като Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка. Доставчикът може да предвиди и други начини на разплащане, като обявява информацията и условията за това на уебсайта.

Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт, на посочения от Потребителя адрес за доставка, в достатъчен според обстоятелствата срок. Конкретните срокове, в които се доставят поръчаните продукти, са указани на уебсайта.

В случай, че Потребителят не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави заявената стока. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

СРОКОВЕ НА ДОСТАВКА

Срокът за доставка на наличните артикули е от 1 до 2 работни дни (за по-малки населени места може да отнеме и до 3 работни дни), след потвърждението на поръчката.

 

ОБРАБОТКА НА РЕКЛАМАЦИИ И ВРЪЩАНЕ НА СУМИ

Срокът за обработка на рекламации,  замяна на стоки и връщане на суми е до 3 работни дни, след подаване на рекламацията.

 

ОТКАЗ НА ДОСТАВКА

Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи: а) видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания, което може да се установи с обикновен преглед на продукта; б) стоката е претърпяла дефект по време на транспортирането; в) цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена; г) не е спазен срока на доставка.

Гореописаните рекламации важат към момента на получаване на поръчката. Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55,ал.1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка, като, ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт. При скрит дефект на продукта са в сила гаранционните условия, описани в гаранционната карта (при наличие на такава) или относимите законови разпоредби. В случаите, когато потребителят получава гаранционна карта за продукта от производителя, то той се обръща директно към сервизите, посочени в картата. Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 7 работни дни от датата на закупуването й. За целта продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката, в съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП.

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА . ОГРАНИЧЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ

Доставчикът се задължава да прехвърли на Потребителя фактическата власт на закупената стока след получаването от страна на Доставчика или на негов представител на покупната цена на конкретната стока; да достави в срок заявената за покупка стока; да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения.

Доставчикът има право:

а. да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил;

б. да изпраща до Потребителя нюзлетър-и (newsletters), за получаването на които Потребителят се е абонирал;

в. да събира и използва информация относно своите потребители, когато същите се регистрират, която може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която се предоставя при регистрацията и всяка друга, която се въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от доставчика услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други, като Доставчикът ще използва същата при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Доставчикът:

а. полага грижа информацията в магазина да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата;

б. не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

в. не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му;

г. доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Потребителя стоки, не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества;

д. не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него;

е. доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси, както и не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание;

ж. няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

Потребителят се задължава:

а. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

б. да плати цената на заявената от него стока;

в. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;

г. да получи стоката;

д. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

д. да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;

е. с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “Излез”;

ж. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.

Потребителят има право на:

а. достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;

б. достъп и корекция в режим онлайн на личните си данни;

в. да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за задълженията и договорите, Закона за защита на потребителите и останалото приложимо законодателство/;

г. да получи в пълен размер заплатените от него суми, в случаите на недължимо платено;

Потребителят се задължава:

а. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия публикувани на уебсайта за електронна търговия aromashouse.com и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия

б. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

в. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;

г. да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

д. да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;

е. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин а не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

 

ж. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

з. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на поетите задължения от страна на Потребителя, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране нa потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства: преустановяване на дейността от Доставчика; прекратяване поддържането на магазина; с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията й по договора или в други предвидени в закон случаи.

Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони и европейско законодателство, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил п

8.70 BGL


14.90 BGL


6.50 BGL


35.40 BGL


23.50 BGL


23.50 BGL


9.50 BGL


11.50 BGL


14.50 BGL


12.90 BGL


43.50 BGL


38.50 BGL


24.00 BGL


24.50 BGL


20.00 BGL


18.00 BGL


18.00 BGL


18.00 BGL


14.50 BGL


14.50 BGL


14.50 BGL


14.50 BGL


14.50 BGL


6.00 BGL


6.00 BGL


6.00 BGL


16.80 BGL


25.50 BGL


32.00 BGL


45.00 BGL


15.50 BGL


9.20 BGL


7.20 BGL


7.90 BGL


8.00 BGL


2.30 BGL


5.50 BGL


6.50 BGL


5.50 BGL


29.30 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


16.50 BGL


16.50 BGL


6.00 BGL


6.00 BGL


6.00 BGL


3.60 BGL


7.20 BGL


10.50 BGL


17.50 BGL


8.20 BGL


3.60 BGL


3.60 BGL


7.90 BGL


6.20 BGL


4.30 BGL


16.50 BGL


9.00 BGL


13.00 BGL


10.90 BGL


16.60 BGL


4.20 BGL


7.10 BGL


8.10 BGL


6.60 BGL


11.50 BGL


14.50 BGL


27.50 BGL


25.50 BGL


52.00 BGL


14.50 BGL


7.00 BGL


4.20 BGL


7.50 BGL


8.60 BGL


12.10 BGL


20.90 BGL


29.90 BGL


6.00 BGL


6.20 BGL


3.60 BGL


25.20 BGL


23.00 BGL


4.30 BGL


4.30 BGL


11.70 BGL


11.70 BGL


4.30 BGL


7.50 BGL


7.50 BGL


7.50 BGL


18.00 BGL


6.00 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.90 BGL


110.00 BGL


69.00 BGL


69.00 BGL


36.00 BGL


36.00 BGL


36.00 BGL


36.00 BGL


36.00 BGL


14.50 BGL


4.20 BGL


6.50 BGL


14.00 BGL


17.50 BGL


16.50 BGL


14.00 BGL


6.00 BGL


6.00 BGL


6.00 BGL


6.00 BGL


6.00 BGL


16.60 BGL


1.60 BGL


12.00 BGL


5.20 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


5.50 BGL


3.50 BGL


3.50 BGL